इतर महत्वाचे: बातम्या

दिव्य मराठी | ११-०७-२०१७ मौजेची हौजी शब्द हौशी
म.टा. | २९-०६-२०१७ यंदा सहली जाणार भिलारला
विवेक साप्ताहिक | ०८-०५-२०१७ पुस्तकांची शेती करणारे गाव - भिलार
झी 24 तास | ०४/०५/२०१७ 'पुस्तकांच्या गावाला' जाऊया!
दिन वार्ता | ०४/०५/२०१७ पुस्तकाच गाव, भिलार त्याच नावं !
अक्षरनामा | ०४/०५/२०१७ भिलार : पुस्तकांचं गाव
कडेगाव पलूस लाईव्ह न्युज | ०४/०५/२०१७ पुस्तकाच गाव, भिलार त्याच नावं !
लोकसत्ता | ०३/०५/२०१७ पुस्तकांचे गाव उद्यापासून खुले
लोकमत | २९/०४/२०१७ भिलार : पुस्तकांचं गाव
मराठी सृष्टी | १९/०४/२०१७ साडेतीन एकरावर ‘पुस्तकाचे गाव’
Bangkok Post Storybook success
The Indian Express | ०७/०६/२०१७ Welcome to India's first ever book village in Maharashtra
The Indian Express | ०७/०६/२०१७ Welcome to India's first ever book village in Maharashtra
The Asian Age | २२/०५/२०१७ Book Village of Bhilar to get 25,000 non-Marathi books
BEST CURRENT AFFAIRS | २१/०५/२०१७ Maharashtra’s village of books will encourage reading habit
Sunday Guardian | २०/०५/२०१७ ‘Maharashtra’s village of books will encourage reading habit’
Sunday Guardian | २०/०५/२०१७ ‘Maharashtra’s village of books will encourage reading habit’
Maps of India | २०/०५/२०१७ India’s first ever book village opens in Maharashtra
Publishing Perspectives | १०/०५/२०१७ In India, Bhilar Opens a New Chapter as a Books Village
your story.com | ०९/०५/२०१७ India has its first village of books in Maharashtra's Bhilar
Daily Hunt | ०९/०५/२०१७ India has its first village of books in Maharashtra's Bhilar
The Hindu | ०५/०५/२०१७ India’s first ‘village of books’ opens
The Times of India | २९/०४/२०१७ Book village being built in Bhilar, Maharashtra
In Shorts | २९/०४/२०१७ India's first village of books to come up in Maharashtra
National Herald | २९/०४/२०१७ India’s first ‘Books Village’ comes up near Panchghani
Deccan Chronicle | २९/०४/२०१७ India's first book village to come up in Maharashtra's Bhilar
The Hindu | २९/०४/२०१७ A village-cum-public library in the offing